top of page
 • e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 4 ayda bir yayınlanan bilimsel, hakemli bir dergidir.

 • Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

 • Yazılar dergipark üzerinden gönderilmelidir. Makalenin künyesi ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır.

 • Makale yazarının adı, ünvanı, görev yaptığı kurumu ve mail adresi yıldızlı dipnotla belirtilmelidir. Şayet makale bir çeviriyse, çevirinin yapıldığı kaynağın bilgileri dipnotta belirtilmeli, ayrıca metnin orijinali de çeviri ile birlikte gönderilmelidir. Çeviri eserler için ayrıca telif hakkı belgesi talep edilmektedir.

 • Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.

 • Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir. Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.

 • Yayını uygun görülen makaleler yayın sırasına konur. Reddedilen veya düzeltme talepleri sonrasında da yayını uygun görülmeyen yazılar iade edilmez ve yazarına gerekçesiyle bildirilir.

 • Yayın, danışma ve hakem kurullarında görev alanlar, kendi makalelerinin görüşmelerine ve hakem görevlendirmelerine katılamazlar.

 • Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

 • Yayınlanması için dergiye gönderilen makalelerin özgün ve başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

 • Lisansüstü tezlerden üretilen makalelerin bu durumu dipnotta belirtilmeli, söz konusu makalenin tezden üretildiği açıkça yazılmalıdır.

 • Dergimiz sosyal bilimler alanındaki tüm özgün ve bilimsel yayınları kabul etmektedir.

 • Yayınlaması ile birlikte makalelerin tüm telif hakları e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne aittir.

 

     YAZIM DİLİ VE ÖZETLER

 • Derginin dili Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Kürtçe'dir.

 • Tüm makalelerin her birinde en az 150 kelime en fazla 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet olmak zorundadır. Tüm makalelerde İngilizce özetten (abstract) önce makale başlığının İngilizcesine de yer verilmelidir.

 • Özetlerin altında en az 5 en çok 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler/keywords yazılmalıdır.

 • Özette, araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.

 • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerin hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazarlardan 750 ile 1.000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet eklemeleri talep edilmektedir.

  

     YAZIM KURALLARI

 • Yazım kurallarına göre gönderilmemiş eserler hiç bir şekilde dikkate alınmamaktadır.

 • Dergiye gönderilecek yazılar Word 2013 ve üstü versiyonlarında olmalıdır. (Bu formata göre gönderilmeyen makalelerde kelimelerin birbirine bitişmesi gibi birtakım sorunlar çıkmaktadır)

 • Makale Aşağıdaki Şekilde Yazılmalıdır.

  • Metin yazı stili-Times New Roman

  • Ana metin-12 punto/ tek satır aralığı

  • Dipnot metni-10 punto / tek satır aralık

  • Kenar boşlukları-Sol: 3cm, sağ: 3cm, alt: 3cm, üst: 3cm

  • Paragraf-İki yana yaslı

  • Paragraf aralık-Önce: 6 nk sonra: 6 nk

  • Satır aralığı: Tek

 • Türkçe ve İngilizce makale başlıkları kalın (koyu) yazı şeklinde yazılmalıdır.

 • Makalelerde Özet, Giriş̧, Sonuç̧, ve Kaynakça bölümleri olmalıdır. 

 • Resimler yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

 • Yazılar kaynakça hariç 30 sayfayı geçmemelidir. Eser tanıtımı, değerlendirmesi, yazma eser neşri veya çevirilerde alıntıların fazla olması halinde bu konuda esneklik gösterilebilir.

 • Arapça yazılan makalelerin kaynakçaları da Latin alfabesi ile yazılmalıdır.

 • Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır

 • Dergimizde İSNAD atıf sistemi kullanılamaktadır. https://www.isnadsistemi.org sitesinden klavuzu Türkçe/İngilizce indirerek makalenizi düzenlemeniz gerekmektedir.

bottom of page