CİLT:9  SAYI:2 (18)/KASIM 2017        VOLUME:9  ISSUE:2 (18)/NOVEMBER 2017  

Kapak ve Jenerik Dosyası 

    Makaleler/Articles

 

  • GIREDAYEYÊ EDEBÎYATÊ BARKERDIŞÎ DE ROMANÊ GULA ÇEMÊ PÊRRE / 662-671 

      İlyas AKMAN 

     Kitap Tanıtımı/Book Review

DUYURULAR

DERGİPARK sayfamız : http://dergipark.gov.tr/sarkiat 

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media