MAKALELER/ARTICLES

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ/BOOK REVIEW

             CİLT: 7    SAYI: 2 (14)/KASIM 2015                                                                    VOLUME: 7  ISSUE: 2 (14)/NOVEMBER 2015    

TERCÜME/TRANSLATION

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media