top of page

 

Saygıdeğer e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Okurları,

 

Sekizinci yıl on beşinci sayıyla sizlerle olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızı önceki sayılardan farklı kılan en önemli husus, dergimizin artık EBSCO veri tabanında taranmaya başlanmış olmasıdır. Bu husus dergimize bir ayrıcalık katmaktadır; zira EBSCO veri tabanında görünmek, yayınlanan makalelere önemli avantajlar sağlayan bir durumdur. Bundan daha da önemlisi dergimizin, şu anda altyapı çalışmaları yapılan ve dünyanın akademik anlamda en büyük multi-disipliner veri tabanı olması planlanan Academic Search Ultimate (ASU) adlı veri tabanında 2016 yılı içerisinde taranmaya başlanacak olmasıdır.

 

Muhtevaya gelince, bu sayımız ikisi Arapça, ikisi de Kürtçe olmak üzere Ahlak, Din Felsefesi, Dil, Edebiyat, Sosyoloji, Sosyal psikoloji, İslam Tarihi, Biyoğrafi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, İslam Hukuku, Hadis, Tefsir ve Kelam alanlarında yazılmış yirmi iki araştırma ile oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Tercüme olarak, önde gelen İsmailî araştırmacılardan Ferhad Defteri’nin makalesi "Gazzâlî ve İsmâiliyye"si ile Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Arap Dili Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gassân es-Seyyid’in “Edebî Tercüme ve Karşılaştırmalı Edebiyat”ı; kitap tanıtımı kısmında ise XIX. yüzyılın dinî-politik şahsiyetlerinden Şeyh Ubeydullah Nehrî (v. 1883)’nin tasavvufa dair pek bilinmeyen eseri Tuhfetü’l-ahbâb’ı bu sayımızı ayrıcalıklı kılmaktadır.

 

Dergimizin XV. sayısının yayınında yükün büyük kısmını üstlenen ve teknik işlemlerini tek başına deruhte eden Yrd. Doç. Dr. Veysel Gürhan'a minnettarız. Ayrıca editör yardımcımız Doç. Dr. Mehmet Bilen'e, sekreteryal katkıları olan Arş. Gör. Fuat İstemi'ye, makaleleri İngilizce açısından denetleyen ve EBSCO veri tabanı ile iletişim işlemlerini takip edip sonuçlandıran Arş. Gör. Halide Rumeysa Küçüköner'e de teşekkürü bir borç biliriz. Yine derginin telif makaleleriyle katkı sunan araştırmacılarımıza, bilimsel sorumluluğunu üstlenerek hakemlik yapan danışma heyetimizdeki bütün hocalarımıza müteşekkir olduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Metin BOZAN

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Editörü

bottom of page