27.jpg

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'ya Armağan

        CİLT:11  SAYI:2 (24)/Ağustos 2019

       VOLUME:11  ISSUE:2 (24)/August 2019 

        CİLT:11  SAYI:1 (23)/Nisan 2019

       VOLUME:11  ISSUE:1 (23)/April 2019 

24.jpg
23.jpg
21dergi.jpg

Şarkiyat ICSS'17 Özel Sayısı

22dergi.jpg
DUYURULAR

-Başvuru yoğunluğu nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihine kadar dergimize yeni makale başvurusu durdurulmuştur.

-12. cilt 4. sayı için gönderilen makalelerin değerlendirme süreçleri 3. sayının yayınlanmasını müteakip başlayacaktır. O tarihe kadar makale süreçlerinde herhangi bir değişimin olması beklenmemelidir.

-Dergipark sisteminde yaşanan değişiklik nedeniyle Ağustos sayısının yayın sürecinde gecikme yaşanmaktadır. Sayımızın hazırlıkları bittiğinde dergipark sistemi üzerinden yayınlanacaktır.

-Dergimizde İsnad Atıf Sistemi kullanılmaktadır. Makalelerinizi bu sisteme uygun şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Atıf sistemine 

https://www.isnadsistemi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Unknown.png

DERGİPARK sayfamız : http://dergipark.gov.tr/sarkiat 

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media