Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media

 

        CİLT:11  SAYI:2 (24)/Ağustos 2019

       VOLUME:11  ISSUE:2 (24)/August 2019 

24.jpg

        CİLT:11  SAYI:1 (23)/Nisan 2019

       VOLUME:11  ISSUE:1 (23)/April 2019 

23.jpg

Şarkiyat ICSS'17 Özel Sayısı

21dergi.jpg
22dergi.jpg
DUYURULAR

12. cilt 1. sayımız için makale başvurusu devam etmektedir.

Dergimizde İsnad Atıf Sistemi kullanılmaktadır. Makalelerinizi bu sisteme uygun şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Atıf sistemine 

https://www.isnadsistemi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Unknown.png

DERGİPARK sayfamız : http://dergipark.gov.tr/sarkiat