27.jpg

        CİLT:11  SAYI:2 (24)/Ağustos 2019

       VOLUME:11  ISSUE:2 (24)/August 2019 

        CİLT:11  SAYI:1 (23)/Nisan 2019

       VOLUME:11  ISSUE:1 (23)/April 2019 

24.jpg
23.jpg
21dergi.jpg

Şarkiyat ICSS'17 Özel Sayısı

22dergi.jpg
DUYURULAR

12. cilt 1. sayımız için makale başvurusu devam etmektedir.

Dergimizde İsnad Atıf Sistemi kullanılmaktadır. Makalelerinizi bu sisteme uygun şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Atıf sistemine 

https://www.isnadsistemi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Unknown.png

DERGİPARK sayfamız : http://dergipark.gov.tr/sarkiat 

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media