e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisinin (JOSR) Saygıdeğer Okurları,

Nisan 2009’da yayın hayatına başlayan dergimizin XVI. sayısıyla karşınızdayız. Yeni sayımızla birlikte ilim yolculuğumuzun sekizinci yılını tamamlamış bulunuyoruz. Yüce Allah’ın lütfu ile akademik camiaya  nitelikli ilmi çalışmaları ulaştırmayı şiar edinmiş bir yayın  ekibine sahibiz. Bu sayede çok sayıda uluslararası veri tabanında taranır hale gelmiş olan dergimizi sizlere ulaştırmak için ilk sayıdaki aşk ve  heyecanla çalışıyoruz.

Dergimizin bu sayısında Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Felsefe, Tasavvuf, Tarih, Dil, Edebiyat ve Sosyoloji gibi sosyal bilimlerin değişik alanlarına ait çok sayıda makale ile iki kitap tanıtımı yer almaktadır. Daha önceki sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da dergimize yayınlanmak üzere çok sayıda makale gönderildi. Gelen otuz beş makale arasından hakemlerimizin onayından geçen yirmi bir tanesini yayınladık. Bu zengin muhtevanın oluşmasında katkısı olan yazarlarımıza ve bu makaleleri hakem olarak okuyup değerlendirme zahmetinde bulunan hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Dergimizin bu sayısında bir nöbet değişikliğine gidildi. Arkadaşlarımız editörlük görevini bendenize lütfettiler. Öncelikle Yüce Allah’tan arkadaşlarımın bu teveccühlerine layık olabilmek ve bu hayırlı çalışmayı sürdürebilmek için yardımcı olmasını diliyorum. Bu münasebetle benden önce editörlük görevini yaparak dergimizin bugüne gelmesinde büyük emekleri olan hocalarımız Prof. Dr. H. Musa Bağcı ile Prof. Dr. Metin Bozan’a şahsım ve yayın ekibimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Derginin XVI. sayısının çıkmasında büyük emeği olan Editör Yardımcısı Dr. Fuat İstemi’ye teknik işleri büyük bir titizlikle ile takip edip yerine getiren Yrd. Doç. Dr. Veysel Gürhan’a, makalelerin İngilizce özetlerini inceleyen Arş. Gör. Halide Rumeysa Küçüköner’e ve dergimize gösterdiğiniz alaka için siz değerli okurlarımıza çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.        

 

Doç. Dr. Mehmet Bilen

e-Şarkiyat ilmi Araştırmalar Dergisi Editörü