2016
2018
2010
2015
2015
2015
2016
2017
2015
2015
2015
2015
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media