Dergimizin önceki sayılarına dergipark üzerinden ulaşabilirsiniz

 http://dergipark.gov.tr/sarkiat/archive

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media