Dergimizin önceki sayılarına dergipark üzerinden ulaşabilirsiniz

 http://dergipark.gov.tr/sarkiat/archive