Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media

 

SAYI: XII/KASIM 2014       YIL: 6  

 

 EDİTÖRDEN

MAKALELER

Ali AKAY
Oktay BOZAN
الدكتور أحمد محمد سعيد السعدي
Mehmet Nur AKDOĞAN
İlknur AY

BİYOGRAFİ

TERCÜME

Muhammet Mesut ÇAKMAK
Bayard DODGE

KLASİK METİN

Adnan ADIGÜZEL